Betingelser

Definitioner:
Aftalens parter
"Køber" anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til BCC  afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.
BCC (Basballe cross center Kølbakken 9 8400 Ebeltoft cvr nr: 75969317) anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, (kontakt Jan 21773559 eller mail jan@bccdk.dk) som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.
Produktinformation:
På BCC webshop oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til BCC via kontaktsiden.
Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Alle priser er i Danske Kroner. Der kan derfor forekomme prisændringer.
Alle angivne priser er inklusive 25% moms.
Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på BCC  web shop er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud.
Købers bestilling af varer fra BCC udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til  BCC om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem Køber og BCC  er først indgået, når BCC ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud. 
Betaling:
De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart varen afgå fra BCC. Vælger du at modtagen varen med anden betalingsmåde henvises du til denne udbyders betingelser. Forsendelses omkostninger 80 kr. 
Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:
Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.
Reklamation:
BCC yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.
Fakturaen skal fremvises til  BCC  i forbindelse med anvendelse af reklamationen.
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til BCC inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen.
Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.
Ansvarsfraskrivelse og garanti:
BCC  har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for BCC kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.
Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og BCC
Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for BCC kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.
BCC afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.
Fortrydelsesret:
Meddeler Køber BCC, at Køber har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler BCC det modtagne beløb.
Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Post Danmark - ikke alternative pakke distributører. Det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark.
Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.
Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg til private - det gælder ikke varer solgt til virksomheder.
Forbehold for ændringer:
BCC forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.
Leveringstider:
Med mindre andet er angivet for den enkelte vare er forventet leveringstid indenfor 1-6 dage.
Misbrug:
Misbrug af BCC web shop medføre til politianmeldelse.

Persondatapolitik - Hvad gør vi med dine personlige oplysninger:

Salg og levering af varer:

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn

Adresse

Telefonnummer

E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne fakturere og levere varen til dig.

Personoplysningerne afgivet i forbindelse med købet registreres hos BCC og opbevares i maksimalt 5 år (jf. bogføringsloven), hvorefter oplysningerne slettes eller anonymiseres.


Klageadgang:

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til vores forretning. Hvis det ikke lykkedes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence-og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk

Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Links:
PBS - Pengeinstitutternes Betalings Service
FDIH / Forbrugerrådet
Forbrugerstyrelsen
Forbrugerstyrelsen - med karakterbog over onlinebutikker
Forbrugerrådet
Forbrugerinformation